Automatische Waterbehandeling

Een goede waterbehandeling hangt van verschillende essentiŽle aspecten af, namelijk een aangepaste filterinstallatie bestaande uit een zandfilter, een circulatiepomp en een ontsmettingssysteem.
Ook voor de filterinstallatie, werken wij enkel met kwalitatief hoogstaande systemen en produkten.

Wat de ontsmetting betreft, beiden wij u verschillende mogelijkheden:

Ozonbehandeling

Ozonbehandeling: Ozon (O3) is een zeer effectief ontsmettingsmiddel en vervangt grotendeels de gebruikte chemicaliŽn zoals chloor.
Ozon staat behalve als een zeer werkzaam desinfectiemiddel ook bekend als een zeer sterk oxidatiemiddel en is tegenwoordig niet meer in de zwemwaterbehandeling weg te denken als men hoge eisen stelt qua kwaliteit van het zwemwater en lage chloor emissies.
Met ozon behandeld zwemwater is sprankelend helder en absoluut reukloos. Geen irritaie aan ogen of slijmvliezen.

pH-regeling

Ongeacht het gebruikte ontsmettingssyteem, een correcte pH-waarde is een zeer belangrijke factor voor de goede werking van het ontsmettingssysteem en bijgevolg voor helder water.

De pH-waarde van het water geeft aan in welke mate het water zuur of basisch reageert. Zwembadwater moet een pH-waarde hebben tussen 7,2 en 7,6.
Een te lage pH-waarde werkt bijvoorbeeld agressief tegen metalen onderdelen in het zwembad. Een te hoge pH-waarde leidt tot irritaie van de slijmhuid en de ogen. Bij het verwarmen van het water, stijgt de pH meestal. Daarom is het noodzakelijk de pH-waarde regelmatig te controleren en pH-minus toe te voegen om de waarde opnieuw te laten zakken.

Aangezien deze waarde regelmatig moet bijgeregeld worden, bieden wij onze klanten gewoonlijk bij een automische ontsmetting eveneens een automatische pH-regeling aan. Deze meet aan de hand van een sonde de pH-waarde van het water en voegt automatisch vloeibare pH-minus toe wanneer nodig.

Automatische chloor-toevoeging

Aangezien bij een ozonbehandeling eveneens een minimum aan chloor dient bijgevoegd te worden, bieden wij eveneens een automatische chloortoevoeging aan. Deze kan ook voor zuivere chloorbehandeling gebruikt worden. Maar deze kan niet correct functioneren zonder een automatische pH-regeling, aangezien chloormeting zeer gevoelig is aan afwijkende pH-waarden.

Verder bieden wij eveneens een heel aantal kwalitatief hoge chemicaliŽn aan voor de waterbehandeling

Dit zijn onder andere produkten zoals waterstofperoxide, chloortabletten, chloorpoeder, chloor in vloeibare vorm, vlokkingsmiddelen, pH-minus, pH-plus, en andere.
 
home > zwembaden > waterbehandeling
TOP